logo

Strona Główna


O Nas


GAZONAFT Spółka z o.o. jest firmą specjalizującą się w pracach budowlano – montażowych dla sektora wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także w budowie wodociągów, kanalizacji, instalacji i sieci ciepłowniczych.

Firma zatrudnia pracowników w różnych specjalnościach z wieloletnim stażem i doświadczeniem, o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Roboty wykonywane przez firmę GAZONAFT Sp. z o.o. są realizowane w terminie, a wykwalifikowana kadra i personel o dużym doświadczeniu zawodowym, a także zaplecze i specjalistyczny sprzęt oraz właściwa organizacja pracy połączona z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów i stosowanie nowych technologii, są gwarancją wysokiej jakości i zadowolenia klienta z naszych usług.

Usługi wykonujemy zarówno dla klientów przemysłowych, jak i dla odbiorców indywidualnych, służąc radą i doświadczeniem.

Naszym mottem jest, terminowość, solidność i niezawodność wykonanych instalacji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i serdecznie dziękujemy za dowody uznania naszej pracy.

Realizacja

Oferta

GAZONAFT Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie i świadczy kompleksowe usługi m.innymi przy budowie:

Zagospodarowaniu odwiertów gazu ziemnego i ropy naftowej

Gazociągów niskiego i średniego cisnienia z rur stalowych i PE

Gazociągów wysokiego ciśnienia

Instalacji technologicznych i infrastruktury towarzyszącej dla rynku naftowo-gazowego

Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych

Sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych

Kotłowni i pompowni

Izolacji termicznej

Izolacji antykorozyjnej

Oferty pracy

Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI:

GAZONAFT Spólka z o.o.
ul. Mickiewicza 44
37 – 700 Przemyśl
Woj. Podkarpackie
tel. kom: 535 286 330
www: gazonaft.pl
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

GAZONAFT Sp. z o.o. Warsztat Mechaniczny
Lwowska 9
37- 700 Przemyśl
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

WŁADZE SPÓŁKI:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Leszek Jędrzejczyk
tel/fax 16 675 13 41
tel. kom: 535-286-440
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

DANE SPÓŁKI:

NIP: 795-253-16-07
REGON: 360810674
KRS: 0000544432
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
WYSOKOŚC KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 300.000,00 PLN (wpłacony)
NR PKD: 42.21.Z – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
BANK: ING Bank Śląski
Rachunek nr: 27 1050 1562 1000 0090 8136 2486

 

WARSZTAT MECHANICZNY

Kierownik
tel. 535 286 323
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

SEKRETARIAT, DZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SZKOLEŃ

Referent ds.Organizacji, Kadr i Szkoleń ASYSTENT ZARZĄDU
P. MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA
tel/fax 16 675 13 41
tel. kom: 535 286 330
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Inżynier Organizacji i Planowania Produkcji
P. MARCIN ŚWIDRAK
tel/fax 16 675 13 41
tel. kom: 535-286-322
e-mail: m.swidrak@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

 

KIEROWNIK BUDOWY

tel. kom. 535 286 321
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)