logo

Author Archives: administrator

KGZ Przemyśl – zachód – zagospodarowanie odwiertu PRZEMYŚL-68

I-sze wyposażenie odw. P-68, droga dojazdowa z bramą dwuskrzydłową.

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 116 (m. Narol)

montaż rurociągów RHDPErp 40/3,7 = 4560 mb montaż studni telekomunikacyjnej SKR-2 typ. ciężki = 3 szt montaż zasobników kablowych ZKS D0 = 3 szt wykonanie przewiertów HDD rurą 140/8,0 = 201 mb wykonanie przecisków rurą 125/7,1 = 218 mb  

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej (m. Stale, m. Żupawa, m. Furmany)

BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ LINII  ŚWIATŁOWODOWEJ W RAMACH REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na terenie Gminy Grębów, m. Stale, m. Żupawa, m. Furmany  

Gazocią W/C DN 700 Rozwadów – Końskowola – remont 7 szt stacji ochrony katodowej

GAZOCIĄG W/C DN 700 ROZWADÓW – KOŃSKOWOLA – REMONT 7 SZT STACJI OCHRONY KATODOWEJ W M. LIPA, W M. ZAKLIKÓW, w M. KĘBLA, W M. TURBIA, W M. STALOWA WOLA, W M. NIEZABITÓW, W M. WYLĄGI.   opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, opracowanie dokumentacji geologicznej, wykonanie pól  anadowych pionowych o głębokości 30 mb z zabudową po 12 szt anod ŻiSI 50/1000 w zasypce koksowej, wymiana zabezpieczenia przepięciowego i wyłącznika różnicowo-prądowego, wymiana zużytych elektrod Cu/CuSO4 i kabla zasilajacego, wymiana […]

Gazociąg DN400/500 i 300/400 – wymiana ZZU DN100 – Szówsko

GAZOCIĄG PRZESYŁOWY WYSOKIEGO CIŚNIENIA LUBACZÓW – JAROSŁAW DN-300/400 I DN-400/500 – WYMIANA ZESPOŁU ZAPOROWO – UPUSTOWEGO NA GAZOCIĄGU DN 100 DO STACJI REDUKCYJNO – POMIAROWEJ W M. SZÓWSKO – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + ROBOTY   opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, wykonanie i zabudowa liniowych ZZU DN 100 nr 151N i DN 100 nr 157N, włączenie w/w ZZU DN 100 do istniejących gazociągów w/c DN 300/400 i DN 400/500 zasilających SRP Szówsko, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu ZZU nr 151N i nr 157N, […]

Gazociąg DN500 Felin – Drewnik – wymiana kurków

GAZOCIĄG PRZESYŁOWY WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN-500 FELIN – DREWNIK – WYMIANA KURKÓW NA KOLUMNACH UPUSTOWYCH  ZESPOŁÓW ZAPOROWO – UPUSTOWYCH  DN-150  W M.  CIECIERZYN, DN-150 W M. JASTKÓW, DN-150 W M. SAMOKLĘSKI, D-150 W M. RUDNO – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + ROBOTY   opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, likwidacja istniejących kolumn upustowych, przebudowa istniejącego orurowania układów zaporowo-upustowych DN 150, wykonanie prac przełączeniowych na czynnym gazociągu w/c DN 500, wykonanie nowej powłoki malarskiej dla 4 szt ZZU DN 150.     ZZU DN150 1397 Rudno […]

Gazociąg DN700 – przekroczenie wąwozu w m. Kraśnik

GAZOCIĄG PRZESYŁOWY  WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN-700 ROZWADÓW – KOŃSKOWOLA – KONSERWACJA NAPOWIETRZNEGO PRZEKROCZENIA WĄWOZU W M. KRAŚNIK     montaż i demontaż specjalistycznego rusztowania, obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa 2 1/2, 1-krotne gruntowanie farbą dwuskładnikową, 3-krotne malowanie farbą dwuskładnikową poliuretanową, usunięcie starej izolacji z taśm bitumicznych, wykonanie nowej izolacji z taśm poliuretanowych odpornych na UV.

Gazociąg DN700 – przekroczenie rzeki w m. Rudnik

GAZOCIĄG  PRZESYŁOWY WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN-700 JAROSŁAW – ROZWADÓW – KONSERWACJA NAPOWIETRZNEGO PRZEKROCZENIA RZEKI  W M. RUDNIK   montaż i demontaż specjalistycznego rusztowania, obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa 2 1/2, 1-krotne gruntowanie farbą dwuskładnikową, 3-krotne malowanie farbą dwuskładnikową poliuretanową, usunięcie starej izolacji z taśm bitumicznych, wykonanie nowej izolacji z taśm poliuretanowych odpornych na UV.