logo

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 116 (m. Narol)

  • montaż rurociągów RHDPErp 40/3,7 = 4560 mb
  • montaż studni telekomunikacyjnej SKR-2 typ. ciężki = 3 szt
  • montaż zasobników kablowych ZKS D0 = 3 szt
  • wykonanie przewiertów HDD rurą 140/8,0 = 201 mb
  • wykonanie przecisków rurą 125/7,1 = 218 mb

 

  • Share