logo

Category : Realizacje

CZĘSTOCHOWA – przebudowa rurociągu paliwowego DN 250 PERN przy budowie autostrady A-1

HERMANOWICE – przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia i zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 przy przebudowie Drogi Wojewódzkiej

GAZOCIĄG DN 700 HERMANOWICE – STRACHOCINA – ogrodzenie ZZU DN 300

KGZ JODŁÓWKA – OZG MIROCIN – montaż budynku warsztatowo – garażowego

WĘZEŁ GAZU HERMANOWICE – odbudowy dróg wewnętrznych i chodników

TŁOCZNA GAZU ODOLANÓW – uszczelnienia komór gazomierzy i komory zbiornika antypulsacyjnego

WŁOCŁAWEK – MIKANOWO – Budowa Osuszania Gazu – osuszanie instalacji technologicznej po hydraulicznych próbach szczelności

KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ PŁAWOWICE – montaż rurociągu ropy naftowej i zbiorników ropy.

WŁOCŁAWEK – MIKANOWO – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, rurociągu p.poż. dróg wewnętrznych i placów technologicznych, instalacja osuszania gazu

JAROSŁAW TŁOCZNIA GAZU – remont budynku kotłowni