logo

Galeria

CZĘSTOCHOWA – przebudowa rurociągu paliwowego DN 250 PERN przy budowie autostrady A-1

MAĆKOWICE TŁOCZNIA GAZU – remont placu, skarpy i wykonanie drenażu

RZESZÓW – przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 przy ul. Prymasa 1000 lecia

PRZEMYŚL – zagospodarowanie odwiertu P-66A – izolacja termiczna zbiorników i wymienników

ROZBÓRZ – przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia

KGZ TULIGŁOWY – Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka – fundamenty, ogrodzenia, drogi i place

LUBACZÓW – przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 przy budowie obwodnicy Lubaczowa

DHL Kielce – wykonane próby ciśnieniowej instalacji gazowej

Boguchwała – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej

Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 66A – montaż ogrodzenia terenu – 300 m

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy obwodnicy m. Oleszyce

SZÓWSKO – budowa Stacji Ochrony Katodowej na gazociągu DN 300/400 Jarosław – Lubaczów

Skarżysko Kamienna – przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100

Skarżysko Kamienna – przebudowa Ochrony Katodowej z polem anodowym gazociągu wysokiego ciśnienia

Rzeszów ul. Panoramiczna włączona do sieci

Boguchwała – przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kolejowej

Gaz System Jarosław – przebudowa oczyszczalni ścieków

Gazociąg DN400/500 i 300/400 – wymiana ZZU DN100 – Szówsko

Tłocznia Gazu Jarosław – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kraków – Nowa Huta – przebudowa sieci gazowej DN 160 przy ul. Ciepłowniczej

KGZ Żołynia – naprawa gazociągu od odwiertu Kuryłówka – 25

Ćmielów – włączenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300

Wymiana kolumn wydmuchowych na gazociągach przesyłowych wysokiego ciśnienia

KGZ Tarnów – remont – konserwacja 6 kpl. węzłów redukcyjno-pomiarowych, zbiorników ODS i ODL

Rzeszów – przebudowa sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej w ul. Towarnickiego – Wiadukt Śląski

ŁÓDŹ – przebudowa sieci gazowej w ul. Nowowęglowej.

RZESZÓW – przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w ul. Paderewskiego.

Remont – konserwacja stacji redukcyjno-pomiarowych Jasionka, Cmolas, Babica, Boguchwała, Haczów, Krosno-Turaszówka, Jasło-Gamrat

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy budowie obwodnicy Ćmielowa

KGZ Jodłówka – OZG Mirocin – wykonanie żelbetowego placu technologicznego

Remont 4 stacji ochrony katodowej na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 TULIGŁOWY – JAROSŁAW

OZG Przeworsk – wykonanie fundamentów i posadzki dla kotłowni technologicznej

Rzeszów – Jasionka – przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia

Rzeszów – Jasionka – przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150

KGZ JAROSŁAW – OZG PRZEWORSK – zagospodarowanie odwiertów P-20, P-21, P-22

KGZ TULIGŁOWY – wykonanie placu manewrowego przy odwiercie T – 14

KGZ Czarna Sędziszowska – fundament dla budynku tłoczni wody złożowej KRN Nosówka 16

Przebudowa sieci gazowej przy ul. Polnej w Łańcucie

BRODY – podwieszenie – przebudowa gazociągu stal. DN 65 w rurze ochronnej DN 125 pod mostem na rzece

SRP GOŁĄB – remont stacji gazowej

Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 144

Odwiert Mirocin 35

SRP Haczów

SRP SIARKOPOL w m. Tarnobrzeg

SRP RUDNIK – wykonanie fundamentów dla SRP, kotłowni, AKPiA i nawanialni

SRP SIARKOPOL w m. Chmielów – wykonanie fundamentów SRP oraz ogrodzenia panelowego z bramą dwuskrzydłową

STOCK LUBLIN – wykonanie podziemnej sieci wodociągowej zasilającej instalację zraszaczową

Montaż elementów technologicznych Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Przemyśl

Gazociąg DN500 Felin-Drewnik – wymiana kurków

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 116 (m. Narol)

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 167_01 (m. Stale, m. Żupawa, m. Furmany)

Gazociąg DN700 – przekroczenie wąwozu w m. Kraśnik

Gazociąg DN700 – przekroczenie rzeki w m. Rudnik

Tłocznia Maćkowice – Remont zbiornika p. poż.

Podziemny magazyn gazu ziemnego Husów

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 167_02 (m. Chmielów, m. Cygany, m. Stale)

Biuro