logo

Gazocią W/C DN 700 Rozwadów – Końskowola – remont 7 szt stacji ochrony katodowej

GAZOCIĄG W/C DN 700 ROZWADÓW – KOŃSKOWOLA – REMONT 7 SZT STACJI OCHRONY KATODOWEJ W M. LIPA, W M. ZAKLIKÓW, w M. KĘBLA, W M. TURBIA, W M. STALOWA WOLA, W M. NIEZABITÓW, W M. WYLĄGI.

 

  • opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej,
  • opracowanie dokumentacji geologicznej,
  • wykonanie pól  anadowych pionowych o głębokości 30 mb z zabudową po 12 szt anod ŻiSI 50/1000 w zasypce koksowej,
  • wymiana zabezpieczenia przepięciowego i wyłącznika różnicowo-prądowego,
  • wymiana zużytych elektrod Cu/CuSO4 i kabla zasilajacego,
  • wymiana szafek SOK wraz  z panelem zasilającym,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej  z inwentaryzacją geodezyjną.
  • Share