logo

Gazociąg DN500 Felin – Drewnik – wymiana kurków

GAZOCIĄG PRZESYŁOWY WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN-500 FELIN – DREWNIK – WYMIANA KURKÓW NA KOLUMNACH UPUSTOWYCH  ZESPOŁÓW ZAPOROWO – UPUSTOWYCH  DN-150  W M.  CIECIERZYN, DN-150 W M. JASTKÓW, DN-150 W M. SAMOKLĘSKI, D-150 W M. RUDNO – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + ROBOTY

 

  • opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
  • likwidacja istniejących kolumn upustowych,
  • przebudowa istniejącego orurowania układów zaporowo-upustowych DN 150,
  • wykonanie prac przełączeniowych na czynnym gazociągu w/c DN 500,
  • wykonanie nowej powłoki malarskiej dla 4 szt ZZU DN 150.

 

 

ZZU DN150 1397 Rudno

 

ZZU DN150 1394 Samoklęski

  • Share