logo

KGZ JAROSŁAW – OZG PRZEWORSK – zagospodarowanie odwiertów P-20, P-21, P-22

KGZ JAROSŁAW – OZG PRZEWORSK – zagospodarowanie odwiertów P-20, P-21, P-22
– wykonanie podpór i fundamentów dla węzłów redukcyjno-pomiarowych, orurowania technologicznego odw. P-20, P-21, P-22 i sieci grzewczej,
– wykonanie ogrodzeń odw. P-20, P-21, P-22,
– wykonanie drogi dojazdowej i placu technologicznego odw. P-20,
– wykonanie fundamentów dla zbiornika wody złożowej i kontenera instalacji osuszania gazu.

 

  • Share