logo

Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI:

GAZONAFT Spólka z o.o.
ul. Mickiewicza 44
37 – 700 Przemyśl
Woj. Podkarpackie
tel/fax: 16 675 13 41
tel. kom: 535 286 330
www: gazonaft.pl
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

GAZONAFT Sp. z o.o. Warsztat Mechaniczny
Krówniki 177 ( wjazd od ul. Lwowskiej. kier. Medyka)
37- 705 Przemyśl
tel. kom: 535 286 323
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

WŁADZE SPÓŁKI:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Leszek Jędrzejczyk
tel/fax 16 675 13 41
tel. kom: 535-286-440
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

DANE SPÓŁKI:

NIP: 795-253-16-07
REGON: 360810674
KRS: 0000544432
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego<
WYSOKOŚC KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 300.000,00 PLN (wpłacony)
NR PKD: 42.21.Z – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PEKAO ) I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU , 37-700 PRZEMYŚL,
UL. MICKIEWICZA 6
Rachunek Nr 79 1240 2568 1111 0010 6191 5241

SEKRETARIAT, DZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SZKOLEŃ

Referent ds.Organizacji, Kadr i Szkoleń ASYSTENT ZARZĄDU
P. MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA
tel/fax 16 675 13 41 tel.kom: 535 286 330
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Przygotowania Produkcji
tel/fax 16 675 13 41
tel. kom. 535-286-322
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

WARSZTAT MECHANICZNY

Kierownik
tel. 535 286 323
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

KIEROWNIK BUDOWY

tel. kom. 535 286 321
e-mail: sekretariat@gazonaft.pl (dawniej: gazonaft@wp.pl)

Masz pytania? Napisz do nas.

[contact-form-7 id=”5878″ title=”Formularz”]