logo

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Jaszczew – przebudowa ropociągu do odwiertu Moderówka 3