logo

PRZEMYŚL – zagospodarowanie odwiertu P-66A – izolacja termiczna zbiorników i wymienników