logo

SRP RUDNIK – wykonanie fundamentów dla SRP, kotłowni, AKPiA i nawanialni.

  • Wykonanie ogrodzenia panelowego z bramami wjazdowymi.
  • Wykonanie chodników i placów technologicznych

 

  • Share