logo

test

Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 144

Odwiert Mirocin 35

SRP Haczów

SRP SIARKOPOL w m. Tarnobrzeg

SRP RUDNIK – wykonanie fundamentów dla SRP, kotłowni, AKPiA i nawanialni

SRP SIARKOPOL w m. Chmielów – wykonanie fundamentów SRP oraz ogrodzenia panelowego z bramą dwuskrzydłową

STOCK LUBLIN – wykonanie podziemnej sieci wodociągowej zasilającej instalację zraszaczową

Montaż elementów technologicznych Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Przemyśl

Gazociąg DN500 Felin-Drewnik – wymiana kurków

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 116 (m. Narol)

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 167_01 (m. Stale, m. Żupawa, m. Furmany)

Gazociąg DN700 – przekroczenie wąwozu w m. Kraśnik

Gazociąg DN700 – przekroczenie rzeki w m. Rudnik

Tłocznia Maćkowice – Remont zbiornika p. poż.

Podziemny magazyn gazu ziemnego Husów

Budowa kanalizacji kablowej linii światłowodowej relacji 167_02 (m. Chmielów, m. Cygany, m. Stale)

Biuro